Magento2 rettigheder

Følgende fil og mappe rettigheder giver en fungerende Magento2 opsætning

Giv brugere i gruppen retigheder til at skrive filer:

sudo find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} + 

giver brugere i gruppen skrive retighedder til mapper:

sudo find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} + 

Sørger for at man kan eksekvere /bin/magento:

sudo chown -R magento:www-data . && sudo chmod u+x bin/magento

Skriv en kommentar