Hvordan deler man mapper i linux

Hvis du har en linux server kørende kunne det være rart hvis det var nemt at kopiere filer til og fra den. Det kan man med en samba server, som er nem og hurtig at sætte op. Så slut med USB-sticks og mail til sig selv. Så læs her hvordan man deler mapper i linux.

start som altid med at opdatere din pakke manager.

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade

Så skal vi have installeret samba og de nødvendige pakker.

$ sudo apt install samba samba-common-bin

Så skal vi have oprettet en mappe vi kan kan dele.

Det vil være dumt at dele hele din hjemme mappe med mindre du er den eneste på netværket. I det her tilfælde opretter vi en mappe vi kalder for samba, så vi har ide om hvad dens formål er.

$ mkdir /home/bruger/samba

Så mangler vi bare at fortælle sambaserveren om mappen.

Det gør vi i /etc/samba/smb.conf ved at tilføje følgende til sidst i konfigurationen.

[deltnavn]
path = /home/bruger/samba
writeable=Yes
create mask=0777
directory mask=0777
public=no

path = /home/bruger/samba Definerer stien til den mappe vi vil dele.
writeable=Yes Det gør det hele noget nemmere hvis man kan gemme filer på sin server
create mask = 0777 og directory mask = 0777 Sætter rettighederne til: læse, skrive, og eksekvere
public=no Betyder at man skal logge ind for at bruge den delte mappe via samba. Man kan sætte public til Yes men så er der åbent for adgang uden skulle logge ind.

Vi er lige ved at være der, men der mangler lidt endnu.

Vi skal oprettet en bruger på samba serveren. Det gør vi ved at skrive følgende.

$ smbpasswd -a bruger

Så vil den bede om en adgangskode. Der er det nemmeste at genbruge brugernavn og adgangskode fra sin eksisterende linux konto.

Sidste trin.

Så skal vi bare have genstartet sambaserveren så den får vores konfiguration med.

$ sudo systemctl restart smbd

Så er tiden med USB-sticks, mail til en selv og andre cowboy tricks slut. Nu kan du dele filer mellem alle dine computere uanset om det er windows, mac eller linux.

Skriv en kommentar